Milieu-uitdagingen

BambooLogic zet zich in om de bamboeplantages te ontwikkelen met respect voor het milieu en de lokale gemeenschappen en streeft daarbij verschillende SDG’s na. Daarom werken we nauw samen met academische onderzoekscentra, belangengroepen, lokale overheden en controlerende instanties. Er zijn verschillende vooraanstaande experts aan boord die de projecten beoordelen, adviseren en controleren.

Invasiviteit ... Onbekend is onbemind

Een van de meest voorkomende opmerkingen over bamboe is “de invasiviteit van deze exotische soort”. Los van het feit dat de Romeinen al bamboe plantten in Zuid-Europa, kunnen we niet ontkennen dat bamboe vooral voorkomt in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Invasiviteit heeft meer te maken met kennis over bamboe en het beheer van bamboevelden, dan met bamboe zelf als plant.

“Vanuit Europees perspectief hebben we de mogelijkheid om lokale bamboevelden verstandig te beheren om negatieve gevolgen voor het milieu te vermijden, of om bamboeproducten in Europa te importeren vanuit andere continenten met de inherente hoge ecologische voetafdruk en andere elementen met een negatieve impact.”

'Lopende' versus 'niet-lopende' soorten

Er zijn ongeveer 1600 soorten bamboe. Deze kunnen opgedeeld worden in 2 groepen: ‘niet-lopende bamboe’ en ‘lopende bamboe’. Het wortelsysteem van niet-lopende bamboesoorten blijft binnen een bepaalde afstand van de plant. De ‘lopende’ bamboe is degene die we allemaal kennen uit het cliché en degene die we inderdaad niet in onze tuin willen als we niet van plan zijn om veel tuinbeheer te doen.

De ‘invasiviteit van bamboe’ is louter gebaseerd op het binnendringen van de wortels. Helaas zijn de bamboesoorten die in Europese tuinen en kwekerijen worden geïntroduceerd meestal van het lopende type. Wanneer niet-lopende bamboe aangeplant wordt is er geen invasiviteitsrisico.

Veldbeheer

De groei van lopende bamboe is relatief eenvoudig te beheren door middel van greppels of een eco-rubberfolie die voorkomen dat de horizontaal lopende wortels buiten het aangewezen gebied komen.

Omdat BambooLogic streeft naar een maximaal resultaat uit de bamboevelden, worden deze nauwlettend gemonitord. De randen van de velden worden schoon gehouden en voorzien van sloten om het ‘lopen’ van de wortels en branden te voorkomen. Veldbeheer is niet alleen belangrijk om het rendement per hectare te maximaliseren, maar ook om branden, ziektes en droogteproblemen te voorkomen.

Bamboologic - Compenseer - Milieu - Bamboe
Bamboologic - Compenseer - Milieu - Bamboe plantage
BambooLogic - Compenseer - Zuid Frankrijk

Zaadverspreiding

Bamboeplanten produceren zelden zaden. Meestal gebeurt dat als ze de laatste fase van hun leven ingaan, gemiddeld na zo’n 80 tot 120 jaar. Het risico op ongebreidelde verspreiding van de plant door middel van de zaden is erg klein. 

Monocultuur vs Biodiversiteit

Een terechte bezorgdheid is deze van monocultuurgewassen. Monoculturen worden dan aangeduid als grote velden met voornamelijk voedselgewassen die de bodem aantasten, ziektes en plagen stimuleren en op veel manieren een negatieve invloed hebben op het milieu.

Wij zijn van mening dat bamboevelden geen negatieve invloed mogen hebben op het milieu, de bodem of de biodiversiteit. In tegendeel, bamboe kan een ecosysteem helpen herstellen en de bodem regenereren. Bamboe verdraagt andere gewassen waardoor mini-ecosystemen ontstaan waarbij bamboe hand in hand gaat met de lokale fauna en flora.         

Bodemverbeteraar

Bamboe is relatief ziekteresistent en behoeft in principe geen bemesting. De vallende bladeren van bamboe brengen enerzijds voedingsstoffen in de grond en verrijken deze en helpen anderzijds de bodem vochtig te blijven. Door zijn ingenieus wortelsysteem wordt mettertijd een eigen waterhuishouding gecreëerd. Dezelfde wortels maken bamboe een uitstekend gewas om bodemerosie tegen te gaan en water in de bodem vast te houden.
Op de BambooLogic-velden houden we er aan om waar nodig de bodem op biologische wijze te verrijken .

Biodiversiteit

Bamboe is in de eerste plaats is een gras. In feite wordt er in een bamboeveld niet geoogst, maar enkel gesnoeid of ‘het gras gemaaid’. Eens de plant op het land staat, blijft de basis er voor erg lange tijd staan. De plant groeit jaar in, jaar uit. Jaarlijks wordt ongeveer 20% van de halmen gesnoeid voor verwerking. Daardoor kan het bamboeveld zicht ontwikkelen tot een volwaardig ecosysteem.

In andere delen van de wereld zijn bamboebossen de thuisbasis van belangrijke diersoorten zoals de reuzenpanda, olifanten en berggorilla’s. In Portugal hopen we kleinere dieren aan te trekken, vooral vogels en een verscheidenheid aan insecten. Bamboevelden bieden ook een ideale beschutting voor heel wat knaagdieren en klein wild zoals herten en everzwijnen.

Praktijkvoorbeelden in Azië en Latijns-Amerika hebben aangetoond dat nieuw aangeplante bamboebossen na een bepaalde tijd hun eigen ecosysteem creëren, dat reptielen zoals kikkers en hagedissen aantrekt, maar ook bamboe-specifieke zoogdieren en vogels. De verrijkte grond rond de bamboeplanten wemelt van de insecten en is ideaal voor een gevarieerde bodemvegetatie, waaronder bamboespecifieke paddenstoelen. Bamboewortels en -bladeren zijn niet giftig en geven ruimte voor tussengewassen met andere vegetatie.

Watergebruik

In de debatten over  klimaatverandering wordt vaak de bezorgdheid geuit over de intensieve irrigatie van monocultuurgewassen. Dit is eveneens een aandachtspunt in Portugal en Spanje. Aangenomen wordt dat klimaatverandering het Middellandse Zeegebied droger zal maken en dit gevolgen zal hebben voor de voedselproductie in het algemeen en de behoefte aan irrigatie in het bijzonder.

Bamboe heeft tijdens de eerste groeifase vanzelfsprekend voldoende water nodig. Na 3 tot 5 jaar, gedeien bamboeplanten met de natuurlijke regenval en kunnen ze dankzij hun uitgebreide wortelsysteem, dat water in de bodem vasthoudt, periodes van droogte overleven.

Voor de BambooLogic-velden wordt een waterplan opgesteld. De bamboevelden in Alcoutim grenzen aan een rivier en er zijn 2 waterputten aanwezig. Irrigatie wordt aangelegd om de planten in maximale omstandigheden hun eerste jaren te laten doorkomen en eventuele periodes van droogte te overbruggen.

Brandrisico

In een ‘plantage-omgeving’ moet brandrisico steeds ingecalculeerd worden. Bamboeplanten hebben een constante bladval. Dit genereert grote hoeveelheden bladafval. Enerzijds vormen de afgevallen bladeren organisch materiaal en anderzijds helpt deze laag vocht vasthouden in de bodem. Daarom zal BambooLogic de bladeren niet ruimen.

Gezien de grote biomassa (wortelsysteem) van bamboe onder de grond, kan de plant herstellen zelfs nadat het volledig is afgebrand.

Het brandplan voorziet brandgangen rond de bamboeplantage om verspreiding van brand te voorkomen. Elk veldteam is tevens uitgerust met het nodige materiaal om branden initieel te bestrijden.

CO² Compensation

for individuals

Looking to compensate CO2 emissions? Discover our Bamboo Compensation Program. We have opened up a contribution program. With your contribution we will plant Bamboo on degraded land in Southern Europe. 

This programme will give you the opportunity to compensate CO2 via bamboo. After all, bamboo is one of the most successful CO2 absorbing crop. Please fill in the form underneath and we keep you informed about our program.