SDG's

Europese bamboevelden

SDG 2 - Zero Hunger

Bamboescheuten zijn voedzaam en populair in Europa. De scheuten zijn een welkom bijproduct en qua omzet het grootste segment van de bamboeproducten. Bovendien moeten jonge scheuten in een bamboeveld sowieso geoogst worden om het veld te beheren en de plant de beste groeiomstandigheden te bieden.

SDG 8 - Decent work and economic growth

Bij BambooLogic zijn we er van overtuigd dat bamboevelden en de bijhorende bedrijven langsheen de ketting van productie tot verkoop, de agrarische sector nieuw leven kunnen inblazen en de basis bieden voor een verwerkende bamboe-industrie en de daarbij horende onderzoek en ontwikkeling.

We richten ons op agrarisch moeilijke regio’s in Europa, met aanwezigheid van gedegradeerd land waar banen in de landbouw de regio een boost kunnen geven en jongeren terugkeren naar de regio.

SDG 9 - Industry, invovation and infrastructure

BambooLogic voert een bedrijfsmodel dat de focus legt op circulariteit, inclusiviteit en innovatie. Naast de bekende basistoepassingen van bamboe, zijn bamboevezels en bamboehout ideale alternatieven voor (tropisch) hardhout en hightech composietmaterialen. BambooLogic heeft samenwerkingen met universiteiten, onderzoekscentra en innovatieve bedrijven en creëert zodoende een continue onderzoekomgeving voor bamboe-innovaties.

SDG 11 - Sustainable citues and communities

Op veel plaatsen in Azië is bamboe reeds geaccepteerd als een duurzaam materiaal voor stedelijke ontwikkeling. Bamboe, van bouwpalen tot rioolbuizen over steigers tot composietmaterialen, wordt op veel manieren gebruikt om steden en samenlevingen duurzamer te maken en past perfect in een circulair economisch model.

Ook bamboe als plant in en om steden is een goed idee om meer koolstof op te nemen en meer zuurstof te produceren, dan traditionele gewassen of bomen. Bovendien is bamboe een goede bodemverbeteraar en middel tegen bodemerosie.

SDG 12 - Responsible consumption and production

Bamboe is een erg efficiënt gewas. Dit zero waste gewas hoeft maar één keer in de 80 tot 100 jaar geplant te worden en comsumeert geen overvloedige hoeveelheden water. Na een aantal jaren creëert bamboe zijn eigen waterhuishouding en houdt het water vast in de bodem; een belangrijk element in zijn bodemherstelvermogen.

Bij BambooLogic proberen we het energieverbruik in het hele proces op een zo laag mogelijk niveau te houden door zonnepaneelinstallaties te gebruiken en onze transportvoetafdruk te minimaliseren.

Een duurzame bamboe-industrie is een winstgevende onderneming met een minimale negatieve of zelfs positieve impact op het milieu.

SDG 13 - Climate Action

Omdat bamboe een grassoort is, groeit het erg snel. Dat maakt bamboe, net als andere grassen, een perfecte koolstofopslag. Bamboe neemt veel meer koolstof op dan traditionele bomen en produceert een pak meer zuurstof. Wanneer ook koolstof wordt opgeslagen in duurzame bamboeproducten en rekening wordt gehouden met de vermeden koolstofemissie door ‘productvervanging’, dan blijkt bamboe een echte CO2 absorbeerkampioen te zijn.

Wanneer bamboe in Europa wordt verbouwd wordt voor de Europese markt, worden bovendien zware CO2-transporten vanuit Azië, Afrika of Zuid-Amerika vermeden.

SDG 15 - Life on land

Bamboe groeit perfect op aangetast of gedegradeerd land. Het wortelstelsel helpt de bodem geleidelijk weer vruchtbaar te maken. Een bamboeveld creëert na een tijd zijn eigen ecosysteem en waterhuishouding; de nodige elementen om verschillende diersoorten en insecten aan te trekken.

Wij beschouwen goed gemanagede bamboevelden niet als invasief omdat bamboe zelden zaden voortbrengt en de ‘lopende’ wortels, wat slechts een probleem is bij de helft van de bamboesoorten, relatief gemakkelijk onder controle kunnen worden gehouden. Bamboe gedijt ook heel goed tussen andere gewassen. Bovenal is bamboe een erg nuttige plant om de klimaatcurve te buigen, aangezien het veel meer CO2 opneemt dan bomen en een pak meer zuurstof produceert.

SDG 17 - Partnerships for the goals

BambooLogic is er sterk van overtuigd dat een duurzame bamboe-industrie in Europa de landbouwsector nieuw leven kan inblazen. Bamboe in Europa is een logische keuze omdat Europa op dit moment de grootste exportmarkt is voor bamboeproducten. Er is echter nog veel werk aan de winkel om mensen, bedrijven en overheden te overtuigen van de meerwaarde van bamboe voor Europa.

Alleen met grensoverschrijdende en multisectoriële betrokkenheid en de nodige financiële ondersteuning kan bamboe een plaats veroveren als een nieuw landbouwsegment in Europa. Bij BambooLogic investeren we in joint ventures en onderzoeksamenwerkingen. We staan open voor bedrijven die onderzoek willen doen of samen met ons bamboe als alternatieve grondstof willen implementeren. Het appetijt van uit de bedrijfswereld om bamboe te omarmen is groot.

CO² Compensation

for individuals

Looking to compensate CO2 emissions? Discover our Bamboo Compensation Program. We have opened up a contribution program. With your contribution we will plant Bamboo on degraded land in Southern Europe. 

This programme will give you the opportunity to compensate CO2 via bamboo. After all, bamboo is one of the most successful CO2 absorbing crop. Please fill in the form underneath and we keep you informed about our program.