Privacybeleid


WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het verlenen van onze diensten. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zullen daarom vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring willen wij u daar graag verder over informeren.

TOEPASSELIJKHEID VAN PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens door of namens BambuLogic Europe BV en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten, nieuwsbriefabonnees en websitebezoekers.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals websites of apps waarnaar BambuLogic Europe BV op haar website en in haar mailings verwijst. BambuLogic Europe BV raadt aan het privacybeleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

IDENTITEIT BAMBULOGIC EUROPE BV
BambuLogic Europe BV is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en - met ingang van 25 mei 2018 - de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege BambuLogic Europe BV.

BambuLogic Europe BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68152957. BambuLogic Europe BV is statutair gevestigd en kantoorhoudend aan het Stationsplein 26,
6512 AB te Nijmegen en is bereikbaar via e-mail op info@bamboologic.eu.

HOE VERZAMELEN WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS?
BambuLogic Europe BV kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

Rechtstreeks van u: bijvoorbeeld door het aangaan van een overeenkomst met ons, als u contact met ons opneemt per e-mail of door informatie aan te vragen via een website formulier, telefonisch of schriftelijk, of door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief of op van onze evenementen.

Via onze eigen website: voor onder meer de uitvoering, verbetering en registratie van onze diensten verzamelen wij via onze website diverse gegevens.

Via derden: Wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan op namens BambuLogic Europe BV. Deze privacyverklaring is ook van toepassing op gegevens die via deze derden worden verzameld wanneer zij als verwerker voor BambuLogic Europe BV optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverzameling die niet in opdracht van BambuLogic Europe BV plaatsvindt. Zie hiervoor het privacybeleid van deze derden.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?
BambuLogic Europe BV kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van BambuLogic Europe BV, en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier / inschrijfformulier op de website aan BambuLogic Europe BV verstrekt. BambuLogic Europe BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contact- en accountgegevens - zoals de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres die door u zijn verstrekt.

Betalings- en factureringsgegevens - als u een overeenkomst met ons aangaat, hebben wij uw bankgegevens nodig voor de financiële afwikkeling.

Websitegegevens - zoals IP-adres, verkeers- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

VOOR WELKE DOELEINDEN VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij vragen u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

Met het oog op het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van haar diensten en producten.

Om wettelijke verplichtingen toe te passen en uit te voeren.

BambuLogic Europe BV kan nieuwsbrieven per e-mail versturen. Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden.

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
BambuLogic Europe BV kan uw persoonsgegevens delen met aan BambuLogic Europe BV gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren.

BambuLogic Europe BV kan worden verplicht uw gegevens te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting van BambuLogic Europe BV, en/of naar aanleiding van een verzoek van de autoriteiten.

BambuLogic Europe BV heeft de nodige organisatorische en contractuele maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en maximaal worden beschermd.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?
Onze website maakt gebruik van cookies, die technische informatie opslaan. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat en die uw activiteiten op onze website bijhouden. Ze omvatten bijvoorbeeld:

Het IP-adres van de bezoeker;

de datum en het tijdstip van het bezoek;

de URL van de verwijzende site (de site waar de bezoeker vandaan komt);

De bezochte pagina's op onze website;

Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, enz.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek aan de website te vergemakkelijken en de prestaties van de website en de gebruikerservaring te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door BambuLogic Europe BV zelf worden geplaatst als door andere partijen waarmee BambuLogic Europe BV samenwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die via de BambuLogic Europe BV website worden geplaatst:

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies zijn absoluut noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen voor basisfunctionaliteiten en beveiligingsfuncties van de website, anoniem.

Functionele cookies
BambuLogic Europe BV plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen op te slaan, eventuele inloggegevens te bewaren en de gebruikerservaring van de website te optimaliseren.

Prestatiecookies
Prestatiecookies worden gebruikt om de belangrijkste prestatie-indexen van de website te begrijpen en te analyseren, wat helpt bij het leveren van een betere gebruikerservaring voor de bezoekers.

Analytische cookies
BambuLogic Europe BV maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Dit omvat het aantal websitebezoekers, bezochte pagina's en de duur van hun verblijf. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website te optimaliseren op basis van de wensen en behoeften van de gebruikers.

BambuLogic Europe BV sluit mogelijk een bewerkersovereenkomst met Google voor het gebruik van Google Analytics. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op een zo privacy-vriendelijk mogelijke manier worden ingesteld. BambuLogic Europe BV geeft Google in dat geval geen toestemming om de via BambuLogic Europe BV verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Advertentiecookies
Advertentiecookies worden gebruikt om bezoekers te voorzien van relevante advertenties en marketingcampagnes. Deze cookies volgen bezoekers op verschillende websites en verzamelen informatie om advertenties op maat aan te bieden.

COOKIES AFSCHAKELEN
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten op onze en andere websites niet naar behoren functioneren als cookies in uw browser zijn uitgeschakeld.

SOCIAL MEDIA
Op onze website kunt u informatie delen via social media, door gebruik te maken van de beschikbare social media buttons. Via deze buttons worden de betreffende social media cookies verwerkt. Wij hebben geen invloed op het gebruik door deze partijen. Zij zijn verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van de op deze wijze verkregen gegevens. Op dit gebruik zijn het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?
BambuLogic Europe BV bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of in het geval u ons verzoekt uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen.  

WELKE RECHTEN HEEFT U?
U dient er zelf voor te zorgen dat BambuLogic Europe BV over de juiste persoonsgegevens beschikt. U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen het gebruik van bepaalde gegevens door BambuLogic Europe BV, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens via het e-mailadres info@bamboologic.eu. Op uw schriftelijk verzoek zullen eventueel door u meegedeelde correcties worden verwerkt. BambuLogic Europe BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan BambuLogic Europe BV of aan de betreffende Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
BambuLogic Europe BV neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met BambuLogic Europe BV via info@bamboologic.eu.

WIJZIGINGEN
Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Wij zullen wijzigingen in ons privacybeleid in deze privacyverklaring bekendmaken. Wij raden u daarom aan ons huidige privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN
Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit privacybeleid of de manier waarop BambuLogic Europe BV met uw persoonlijke gegevens omgaat, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@bamboologic.eu.